Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Jordbävning

Posted 8 6 08

Vi är OK, vi kände bara av det lite grann, epicentrum låg ca 25-30 mil norrut. Men det är alltid obehagligt när det kommer.


Från och med måndag 9 juni är vi inte nåbara på vår fasta telefon. Vet inte när vi får in telefon i Villa Olivia, under hösten hoppas vi, hemsidan klarar vi att hålla levande via nytt internetcafé i Koroni.


Välkomna via e-mail.